• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin Serwisu iTeamSpeak
#1
Regulamin Serwisu iTeamSpeak

Pojęcia:

Regulamin Serwisu - zbiór zasad i reguł korzystania z Serwisu iTeamSpeak.
Serwis / Serwis iTeamSpeak - całość należąca do iTeamSpeak oraz wszystkie związane z nim strony/serwery zrzeszone pod domeną iteamspeak.pl.
Serwer - serwer głosowy TeamSpeak znajdujący się pod adresem iteamspeak.pl.
Forum - forum dyskusyjne znajdujące się pod adresem http://forum.iteamspeak.pl/.
Ekipa iTeamSpeak -  osoby uprawnione i odpowiedzialne za utrzymanie porządku oraz dopilnowanie przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Serwisu.
Administratorzy (inaczej Administracja) - PyroTeknicx, PablooS, LuQ3
Moderatorzy (inaczej Moderacja) - Barti, NerevarDZN, JoyPi
KidModzi - Redkaj, GaNIeK

Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin jest własnością Serwisu iTeamSpeak, kopiowanie jego treści, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody Administracji jest zabronione.

2. Serwis iTeamSpeak udostępnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwera oraz Forum.

3. Serwer oraz Forum są nieodłączną częścią Serwisu iTeamSpeak.

4. Serwer i Forum dostępne są dla wszystkich odwiedzających domenę iteamspeak.pl, pod warunkiem, że taki przywilej nie został im odebrany.

5. Serwis iTeamSpeak zastrzega sobie prawo do czasowego, bądź permanentnego zablokowania dostępu do całości, lub części Serwisu dla osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu.

6. Serwis iTeamSpeak nie ponosi odpowiedzialności za komentarze pozostawione na Forum przez jego Użytkowników. 

7. Ekipa iTeamSpeak zobowiązuje się do utrzymania porządku w obrębie Serwisu.

8. Wszyscy Użytkownicy korzystający z Serwera oraz Forum iTeamSpeak akceptują niniejszy Regulamin Serwisu oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.

9. Zmiany wprowadzone do niniejszego Regulaminu Serwisu będą ogłaszane w stosownym dziale.

Zasady zachowania:

1. W Serwisie zabrania się zachowań niezgodnych z Netykietą. 

2. W przypadku zachowań niezgodnych z Regulaminem, Ekipa iTeamSpeak może wymierzyć Użytkownikowi stosowną karę, zgodnie z Zasadami Wymierzania Kar. 

Zasady publikowania treści:

1. Niniejsze zasady dotyczą wszelkiej treści publikowanej, bądź udostępnianej w Serwisie, w szczególności:
1.1. Wątków/Postów - ich nazw, zawartej treści, załączników, formy.
1.2. Profili Użytkowników - ich nazw, zawartej treści, formy, awatarów, odnośników, sygnatur, opisów, bannerów.
1.3. Prywatnych Wiadomości - tematów, zawartej treści, formy, podpisów, załączników.
1.4. Linków - ich nazw, adresów, zawartości, podstron, zawartych na nich skryptów oraz wszelkiej innej treści.
1.5. Obrazków - ich nazw, adresów, zawartości, formatu, elementów składowych.
1.6. Cytatów - ich zawartości oraz formy udostępnienia.

2. W Serwisie zabrania się publikowania treści (bądź odnośników do takowych treści):
2.1. Wulgarnych
2.2. Naruszających polskie /lub/ międzynarodowe prawo
2.3. Zawierających dane osobowe (lub wizerunek), osób nie będących osobami publicznymi
2.4. Reklamowych
2.5. Zawierających jedynie odnośniki do stron, obrazków, filmików
2.6. Zawierających jedynie emotikony, pojedyncze wyrazy oraz znaki
2.7. Obrażających lub mających na celu ośmieszenie innych użytkowników, osoby publiczne, grupy społeczne, bądź ich poglądy
2.8. Nawołujące do nietolerancji, dyskryminacji bądź nienawiści względem jakiejś grupy społecznej
2.9. Nawołujących do łamania prawa
2.10. Propagujących alkohol, narkotyki i inne używki
2.11. Przyczyniających się do łamania (bądź łamiące) praw autorskich
2.12. Niezwiązanych z tematem dyskusji (offtopic)
2.13. Zakłócających porządek w Serwisie, bądź powszechnie uznawanych za Trolling
2.14. Powszechnie uznawanych jako spam
2.15. Utrudniających/uniemożliwiających odczytanie przekazywanej treści - uciążliwe formatowania, skalowanie, szyfrowanie, zamazywanie, itp.

3. W przypadku opublikowania przez Użytkownika treści niezgodnej z Regulaminem, Ekipa iTeamSpeak może usunąć opublikowaną przez Użytkownika treść oraz wymierzyć mu stosowną karę, zgodnie z Zasadami Wymierzania Kar.

Zasady wymierzania kar i odwołań od kar:

1. Osobami upoważnionymi do wymierzania kar w obrębie Serwisu Administratorzy i Moderatorzy.

2. Kary wymierzane są przez osoby do tego upoważnione, w oparciu o ich subiektywną ocenę sytuacji. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, podczas nieobecności osób do tego upoważnionych, karę mogą wymierzyć osoby posiadające dostęp do narzędzi moderatorskich. 

4. W przypadku złamania, przez Użytkownika, postanowień Regulaminu Serwisu przewidziane są następujące kary:
4.1. Ostrzeżenie Słowne - ostrzeżenie w formie pisemnej, w postaci wiadomości prywatnej.
4.2. Blokada pisania postów - nałożona ręcznie, blokada możliwości zakładania nowych, bądź odpowiadania na już istniejące wątki.
4.3. Usunięcie opublikowanej treści - całkowite, bądź częściowe, usunięcie treści opublikowanej przez Użytkownika oraz treści z nią powiązanych.
4.4. Blokada dostępu do Serwisu, bądź jego części - nałożona ręcznie, blokada wyświetlania części, bądź całości treści znajdujących się w Serwisie.

5. Każdy, na którego została nałożona, w jego opinii, niesłuszna kara, ma prawo do złożenia odwołania od kary, w wydzielonym do tego miejscu na Forum, bądź mailowo na kontakt@iteamspeak.pl. 

6. Wszystkie odwołania, prośby, przeprosiny, wysłane na kontakt@iteamspeak.pl, muszą pochodzić z adresu, na którym zostało zarejestrowane konto Użytkownika. 

7. W przypadku odrzucenia prośby Użytkownika o złagodzenie kary, lub podtrzymania stanowiska w przypadku odwołania, Użytkownik musi odczekać 7 dni, zanim złoży kolejną taką prośbę/odwołanie.

Powyższy Regulamin Serwisu obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz członków Ekipy Serwisu iTeamSpeak.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów związanych z Regulaminem Serwisu iTeamSpeak.


Wiadomości w tym wątku
Regulamin Serwisu iTeamSpeak - przez PyroTeknicx - 01-15-2017, 04:57 PM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości